Στην σύγχρονη αγορά που η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών ολοένα και αυξάνει τόσο από την άποψη του αριθμού των προμηθευτών, όσο και από την άποψη της προσφερόμενης ποικιλίας προϊόντων και υπηρεσιών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για αντικειμενική αξιολόγηση και πιστοποίηση, για μεν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες  ως προς το επίπεδο της ποιότητας τους, για δε την παραγωγική διαδικασία ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας αυτής.

 

Στοχεύοντας στην υλοποίηση των παραπάνω, ο φορέας μας  καθιέρωσε μέσω της αποκλειστικής του συνεργασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης με την Interactive Learning την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000. Το σύστημα αυτό είναι διεργασιοκεντρικό και πελατοκεντρικό. Μέσα από την καθιέρωση των διεργασιών και την αλληλεπίδραση αυτών καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με την ποιότητα, δημιουργώντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, ένα εργαλείο εσωτερικής οργάνωσης, που αντανακλά την άψογη ποιότητα του τελικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, την ικανοποίηση του πελάτη (ενημερωθείτε εδώ για την πολιτική ποιότητας που εφαρμόζουμε).

 

Η Διαδραστική Εκπαιδευτική  είναι o πρώτος και μοναδικός ιδιωτικός φορέας πανελλαδικής εμβέλειας στην Κεντρική Μακεδονία  που είναι ήδη ενταγμένος στο  Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης όπως αυτό ορίζεται από τον Ν. 3879/2010 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό μητρώου ΜΗΤ:67.

 

Ταυτόχρονα, ο φορέας μας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει έχει υποβάλει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ΓΝ/ΕΙΣ/649,650,651,652/02/04/2014) στην ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις διαπιστεύσεις του φορέα μας κάνοντας απλά κλικ στους παρακάτω λογοτύπους.

Διακρίσεις

 

Από το 2007 έως και σήμερα  απονεμήθηκαν από τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον εκπαιδευτικό μας οργανισμό πολλές διακρίσεις ως πρώτο κέντρο πανελλαδικά σε αριθμό εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και συμμόρφωσης με το παγκόσμιο πρότυπο ποιότητας ΕΣΥΔ 17024.

 

IT διακρίσεις

 

Bulats διακρίσεις

Επιπρόσθετα τον Δεκέμβριο του 2014 απονεμήθηκε από την Hellenic Assesment Services Esol Examinations επίσημο φορέα των εξετάσεων BULATS στον εκπαιδευτικό μας οργανισμό Βραβείο Αριστείας προς αναγνώριση της άριστης συνεργασίας και της επιτυχούς προετοιμασίας των υποψηφίων μας.

 

συνεχίζουμε..

 

Εμείς από την πλευρά μας δεν εφησυχάζουμε, ευχόμαστε και εργαζόμαστε καθημερινά ώστε το 2015 να είναι ακόμη ένα έτος γεμάτο επιτυχίες και διακρίσεις για όλους τους υποψηφίους μας!!!