Μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες και ερευνητικά προγράμματα αναπτύχθηκε από το ΑΠΘ τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς:

 

 1. Αξιολόγηση Οργανισμών κατάρτισης στις βασικές γνώσεις Πληροφορικής (αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών, υποδομών, εκπαιδευτικού υλικού, διδασκόντων).
 2. Σχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών σχετικά με την πιστοποίηση (αξιολόγηση και αποτίμηση εκπαιδευτικών κέντρων, οργάνωση και διενέργεια εξετάσεων, έκδοση πιστοποιητικών, help desk).
 3. Οργάνωση και Διοίκηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης - δημιουργία ομάδων πιστοποίησης (ομάδα υποστήριξης χρηστών, ομάδα επιτηρητών, ομάδα βαθμολογητών).
 4. Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου (ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, σενάρια χρήσης εργαλείων υπολογιστή).
 5. Αξιολόγηση σπουδαστών (δημιουργία παραμετροποιημένων τεστ αυξανόμενης δυσκολίας, κλπ).
 6. Μαζική ανάλυση αποτελεσμάτων τεστ και εξετάσεων (π.χ. με εξόρυξη δεδομένων, διαχείριση γνώσης - η δραστηριότητα αυτή είναι ακόμα σε εξέλιξη).
 7. Σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και on line πιστοποίησης με συστατικά λογισμικού ανοικτού κώδικα.
 8. Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων αυτών με εκατοντάδες/χιλιάδες χρήστες.

 

Το Α.Π.Θ διαθέτοντας:

 

 1. Δεκαετή εμπειρία στην πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ
 2. Τριετή εμπειρία στην υποστήριξη της κατάρτισης με on-line τεστ
 3. Έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης της πιστοποίησης
 4. Ίδρυμα κύρους: 60.000 φοιτητές, 2.500 καθηγητές, 45 πανεπιστημιακά τμήματα
 5. 3η θέση στην Ευρώπη, 15η θέση παγκοσμίως μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών φορέων στο χώρο του Systems & Software Engineering, σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού J. Systems & Software (περίοδος 1999-2003)

 

Προχώρησε: στη δημιουργία του Tεχνοβλαστού ACTA Α.Ε με σκοπό την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά και στο εξωτερικό. Η ACTA φιλοδοξεί να πορευθεί με βάση το κύρος του φορέα από τον οποίο προέρχεται, το Α.Π.Θ.

 

Διαπιστεύσεις