Η GOON INTERACTIVE LEARNING, από την ίδρυση της παρακολουθεί τις εξελίξεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση.

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις την δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, η πιστοποιημένη γνώση των εκπαιδευομένων μπαίνει στη σωστή της διάσταση και στην Ελλάδα.

 

Παρέχοντας πάντα ποιοτικές,εξατομικευμένες  και αποτελεσματικές λύσεις , η GOON INTERACTIVE LEARNING επιλέγει να συνεργάζεται μόνο με φορείς πιστοποίησης που προσφέρουν πραγματικά ποιοτικές και διεθνώς αναγνωρισμένες  πιστοποιήσεις.

 

Μέσω αυτών των συνεργασιών, η GOON INTERACTIVE LEARNING προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απέκτησαν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, σε ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών αντικειμένων.

 

Γιατι όμως πιστοποίηση;

 

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σήμερα, στην εποχή της γρήγορης εξέλιξης αλλά και των υψηλών απαιτήσεων, είναι ουσιαστική προϋπόθεση και βασική ανάγκη γιατί:

 

 1. Βεβαιώνει και αποδεικνύει την ορθή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
   
 2. Εξασφαλίζει με τον πλέον αναγνωρισμένο τρόπο το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του υποψηφίου.
   
 3. Συγκεκριμενοποιεί το γνωστικό πλαίσιο που αντιστοιχεί στον υποψήφιο, καθιστώντας πιο εύκολη την αξιολόγησή του.
   
 4. Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας έχουν θεσμοθετήσει την απαίτηση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε πολλούς τομείς και επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας.
   
 5. Είναι βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   
 6. Με το υπό διαμόρφωση Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, όλες οι μορφές μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης), όλων των βαθμίδων θα συσχετίζονται μεταξύ τους, τα αποτελέσματά τους θα αναγνωρίζονται και θα πιστοποιούνται.
 

 

Στην Διαδραστική Εκπαιδευτική αντιλαμβανόμενοι ότι η εκμάθηση των νέων τεχνολογιών (Information Technologies) και ξένων γλωσσών σε επίπεδο Business & Communication English αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη και την συμπλήρωση των σύγχρονων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην σημερινά αγορά εργασίας που συνεχώς εξελίσσεται αναπτύξαμε συνεργασίες και εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματικά συναρπάζουν.
 

 

Παρακαλούμε επιλέξτε το γνωστικό αντικείμενο που σας αφορα :

 

na
Προγράμματα Γλωσσομάθειας
na
Προγράμματα Νέων Τεχνολογιών
na
Προγράμματα Επαγγελμάτων

 

Επέλεξε τον τρόπο εκπαίδευσης που προτιμάς

 

Μάθημα στην τάξη

Μάθημα εξ’ αποστάσεως

guided learning distant learning