Ο κίνδυνος του τεχνολογικού αναλφαβητισμού στις μέρες μας έχει ως αποτέλεσμα τη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. H Διαδραστική Εκπαιδευτική σε συνεργασία με την Interactive Learning προσφέρουν ένα άριστα δομημένο πρόγραμμα σπουδών σε ένα άρτια εξοπλισμένο περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγχρόνου επαγγελματία. Το εκπαιδευτικά μας προγράμματα προκαλούν ακόμη και τους πιο προχωρημένους χρήστες Η/Υ.

 

Οι εκπαιδευόμενοι μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα μαθήματα που θα διδαχθούν μέσα από μία πλούσια συλλογή επαγγελματικών εφαρμογών. Επίσης μπορούν να ενημερωθούν εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά για τις ανανεωμένες εκδόσεις των εφαρμογών των Η/Υ στα ειδικά ολιγόωρα σεμινάρια.

 

Στόχοι - Δεξιότητες

Η επαγγελματική κατάρτιση στις μέρες μας είναι στενά συνδεδεμένη με τις νέες τεχνολογίες. Η Διαδραστική Εκπαιδευτική προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών σε ένα άρτια εξοπλισμένο περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία.

 

Λειτουργούν ταχύρυθμα σεμινάρια σε ολιγομελή τμήματα για την εκμάθηση των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης και επεξεργασίας της πληροφορίας.

 

Ενδεικτικά Προγράμματα Ενηλίκων

 1. Υπερταχύρυθμο σεμινάριο βασικών δεξιοτήτων ΑΣΕΠ σε 20 μέρες
 2. Σεμινάρια 84 ωρών
  • (Windows, Word, Excel,Internet)
 3. Σεμινάρια 130 ωρών
  • (Βασικές Έννοιες της πληροφορικής, Windows, Word, Excel, Access, Power point, Internet Explorer & Outlook Express)
 4. Σεμινάρια 200 ωρών
  • (Βασικές Έννοιες της πληροφορικής, Λειτουργικά συστήματα, Word, Excel, Access, Power point, Διαδίκτυο,Προγραμματισμός, Κατασκευή ιστοσελίδων)
 5. Σεμινάρια 400 ωρών
  • (Βασικές Έννοιες της πληροφορικής, Λειτουργικά συστήματα, Word, Excel, Access, Power point, Διαδίκτυο, Προγραμματισμός, Κατασκευή ιστοσελίδων, Multimedia, Δίκτυα)
 6. Επεξεργασίας εικόνας & εντύπου 90 ώρες
  • (Photoshop, CorelDraw, Τεχνικές εικόνας & εντύπου)
 7. Κατασκευής ιστοσελίδων 75 ώρες
  • (Frontpage, Flash, Τεχνικές κατασκευής ιστοσελίδων)