Διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων BULATS

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι τύποι των ερωτήσεων που εξετάζονται οι υποψήφιοι του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ και την παγκόσμια κοινότητα σχήματος πιστοποίησης γλωσσομάθειας BULATS του πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. Τύποι ερωτήσεων Bulats test

 

Το τεστ BULATS είναι αυτοπροσαρμοζόμενο (δυναμικό - adaptive) γεγονός που το καθιστά το πλέον ανταγωνιστικό σχήμα πιστοποίησης αφού το επίπεδο της δυσκολίας των ερωτήσεων είναι ανάλογο του ανιχνεύσιμου επιπέδου του εξεταζόμενου.

 

Το TEST BULATS περιλαμβάνει δύο τομείς εξέτασης:

  1. Κατανόηση γραπτού λόγου - Λεξιλόγιο - Γραμματική (Reading)
  2. Κατανόηση ακουστικού κειμένου (Listening)

 

Το TEST BULATS ξεκινά με το READING και συνεχίζει με το LISTENING  χωρίς ενδιάμεση διακοπή ενώ η συνολική διάρκεια εξέτασης δεν υπερβαίνει τα 90 λεπτά.

 

Ο χρόνος εξέτασης θεωρείται ικανοποιητικός καθώς δεν υπάρχει ακριβές πλήθος ερωτήσεων στο τεστ, ενώ ο δυναμικός τρόπος εξέτασης διασφαλίζει επιπλέον την αξιοπιστία της εξέτασης και του αποτελέσματος. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει οτι ο υποψήφιος μπορεί να καθυστερεί στην υποβολή των απαντήσεων.

 

Σημαντικό!

  1. Πριν την υποβολή της απαντήσεως σας σε κάθε ερώτηση μπορείτε να αλλάξετε όσες φορές θέλετε την απάντηση σας,
  2. Μετά την υποβολή μίας απαντήσεως σας λόγω του δυναμικού τρόπου εξέτασης δεν είναι δυνατή η αλλαγή της.

 

Παρακάτω έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε αναλυτικά για τον κάθε διαθέσιμο τύπο ερώτησης ανά τομέα εξέτασης.

 

Reading Part

 

reading choose one answer question

1. Choose one answer

Διαβάζετε προσεκτικά τις ερωτήσεις και επιλέγετε μία απάντηση.

reading choose one answer icon question

2. Choose one answer

Διαβάζετε προσεκτικά την εικόνα και επιλέγετε μία απάντηση.

reading fill the gap question

3. Fill the gap

Οι ασκήσεις αυτές αποτελούνται από κείμενο με κενά. Πατώντας επάνω σε κάθε κενό εμφανίζονται οι απαντήσεις από τις οποίες πρέπει να επιλέξετε. Πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα κενά πριν προχωρήσετε στην επόμενη άσκηση.

reading write in the gap question

4. Write in the gap

Οι ασκήσεις αυτές αποτελούνται από κείμενο με κενά στα οποία πρέπει να συμπληρώσετε μία λέξη. Προσοχή στην ορθογραφία.

reading grouped questions

5. Grouped questions

Οι ασκήσεις αυτές αποτελούνται από 4 έως 6 ερωτήσεις τις οποίες μπορείτε να δείτε πατώντας στο αντίστοιχο νούμερο πάνω από τις ερωτήσεις και κείμενο στα δεξιά. Διαβάζετε προσεκτικά τις ερωτήσεις και κατόπιν το κείμενο. Αφού διαβάσετε το κείμενο απαντάτε στις ερωτήσεις. Πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.

 

 

Listening Part

 

listening choose one answer

1. Choose one answer

Οι ασκήσεις αυτές αποτελούνται από μία ερώτηση με 3 πιθανές απαντήσεις. Αφού ακούσετε την εκφώνηση επιλέξτε μία από τις απαντήσεις. Η εκφώνηση μπορεί να ακουστεί δύο φορές πατώντας κάθε φορά στο αντίστοιχο κουμπί στο πάνω μέρος της άσκησης.

listening grouped questions

2. Grouped questions

Οι ασκήσεις αυτές αποτελούνται από 4 έως 6 ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε πατώντας στα νούμερα που εμφανίζονται. Καθώς ακούτε την εκφώνηση απαντάτε στις ερωτήσεις. Η εκφώνηση μπορεί να ακουστεί δύο φορές

 

Πως υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία του BULATS;

Η συνολική βαθμολογία του BULATS δεν είναι απλώς ένας μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών ανά ενότητα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένους πίνακες για να υπολογίσει τη συνολική βαθμολογία καθώς αποδίδεται διαφορετική βαρύτητα σε κάθε ενότητα. Εάν, λόγου χάριν, το αποτέλεσμα στην ενότητα Κατανόηση Προφορικού Λόγου είναι 50 και το αποτέλεσμα στην ενότητα Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική / Λεξιλόγιο είναι 60, δεν είναι υποχρεωτικό η συνολική βαθμολογία να τοποθετηθεί στο 55.

 

Ποια είναι η χρονική ισχύς του BULATS;

Το πιστοποιητικό B U L A T S ισχύει εφόρου ζωής.

 

Πως μπορώ να προετοιμαστώ κατάλληλα για το BULATS;

Το BULATS είναι τεστ γενικών Αγγλικών σχεδιασμένο να αξιολογήσει την ικανότητα των εξεταζόμενων να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο χώρο εργασίας. Επομένως οι υποψήφιοι πρέπει να έρχονται σε επαφή με ειδικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο  χωρίς αυτό να και το τεστ μπορεί να δοθεί από οποιοδήποτε έχει τις απαραίτητες γνώσεις ή παρακολουθεί κάποιο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αγγλικής γλωσσομάθειας (περισσότερες πληροφορίες εδώ). Επιπλέον των παραπάνω προκειμένου  να εξοικειωθεί ο υποψήφιος με την δομή και την φιλοσοφία του τεστ καλό θα ήταν να εξασκηθεί με τα ειδικά τεστ προσομείωσης και προετοιμασίας που διατίθενται όπως είναι το Silver & Gold Pack (Περισσότερες πληροφορίες εδώ). Επιπρόσθετα οι οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το free demo test που διατίθεται από το Cambridge English ή τα Free Practice test 1 & 2 που διατίθενται από τον φορέα αντιπροσώπευσης των εξετάσεων Bulats στην Ελλάδα Has Esol Examination.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό και τεστ προετοιμασίας που μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.