CPE

 

Τι είναι το CPE;

 

Το Cambridge English: Proficiency, γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE), είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Από την εμφάνισή της το 1913, η εξέταση έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές με πιο πρόσφατη την αλλαγή του 2002. Οι αλλαγές βασίστηκαν στα αποτελέσματα εκτενών ερευνών πάνω στη γλωσσική αξιολόγηση της Αγγλικής και  έδωσαν τη δυνατότητα στην εξέταση να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στη γλωσσική διδασκαλία και αξιολόγηση ενώ διασφάλισαν ότι το τεστ παραμένει αξιόπιστο, συναφές και φιλικό στη χρήση για τον υποψήφιο.

 

Το Cambridge English: Proficiency αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε γραπτή μορφή (paper-based).

 

Το Cambridge English: Proficiency απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν κατακτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και επιθυμούν:

 

 1. να μελετούν απαιτητικά αντικείμενα υψηλού επιπέδου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
 2. να εμπλέκονται ενεργητικά στην ακαδημαϊκή ζωή συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια
 3. να ηγούνται περίπλοκων και απαιτητικών ερευνών
 4. να διαπραγματεύονται και να πείθουν με αποτελεσματικότητα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο

 

Το Cambridge English: Proficiency είναι αποδεκτό από χιλιάδες οργανισμούς, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο ως αξιόπιστο, ακριβές και αμερόληπτο τεστ δεξιοτήτων στην Αγγλική Γλώσσα.

 

Οι εξετάσεις Cambridge English: Proficiency σας δίνουν τη δυνατότητα:

 1. Να αποκτήσετε εξαιρετικές δεξιότητες χειρισμού της αγγλικής γλώσσας
 2. Να λάβετε μέρος σε εξετάσεις υψηλής ποιότητας, αμερόληπτες για όλους τους συμμετέχοντες
 3. Να επιλέξετε πού, πότε και πώς θα δώσετε εξετάσεις
 4. Να υπερηφανεύεστε για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό
 5. Να λάβετε κάθε δυνατή υποστήριξη ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας

 

Πλεονεκτήματα του CPE

 

 1. Το πιστοποιητικό CPE ισχύει εφ' όρου ζωής.
 2. Το CPE είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς σκοπούς και σπουδές.
 3. Χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς αναγνωρίζουν επίσημα το CPE ως ένα πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών.
 4. Η εξέταση CPE χρησιμοποιεί καταστάσεις της καθημερινότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή.
 5. Επειδή η εξέταση CPE καλύπτει και τις τέσσερις σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία – θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας στην χρήση των Αγγλικών σε καθημερινές καταστάσεις.

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της GoOn Interactive Learning στοχεύει στην απόκτηση του C2 όπως αυτό περιγράφεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR). Ο κύκλος μαθημάτων ξεκινάει τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται το Μάιο με τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις,  και είναι συνολικής διάρκειας 140 ωρών.  Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αποκτήσετε ακρίβεια και ευχέρεια λόγου (γραπτού και προφορικού) καθώς και θα αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στην κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου (reading και listening). Κατά τους τελευταίους μήνες προετοιμασίας δύναται να μεταβληθούν αυξητικά οι ώρες παρακολούθησης με στόχο την επίλυση ικανού αριθμού Practice tests καθώς και την ανάπτυξη τεχνικών  διασφαλίζοντας  την επιτυχία στις εξετάσεις.

 

Παροχές

 

H GoOn interactive Learning σας παρέχει:

 1. Ολιγομελή τμήματα έως 6 ατόμων
 2. Εγγύηση απόκτησης πιστοποιητικού
 3. Ευέλικτα προγράμματα σπουδών (μέρες και ώρες που εσείς επιλέγετε)
 4. Έμπειρους καθηγητές απόφοιτοι ΑΕΙ – Native Speakers
 5. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων 2 μέρες  την εβδομάδα από 3 ώρες ή 3 μέρες την εβδομάδα από 2 ώρες
 6. Πρωτοποριακή υπηρεσία προσωπικού εκπαιδευτικού συμβούλου

 

Επίπεδο με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράςγια τις ξένες γλώσσες και με βάση τον ΑΣΕΠ: C2 (άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας)

Αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας: Καθολική (Τίτλοι γλωσσομάθειας - τρόπος απόδειξης)

Εξεταστικές περίοδοι: Δεκέμβριος (δηλώσεις συμμετοχής τον Οκτώβριο) & Μάιος (δηλώσεις συμμετοχής τον Μάρτιο)

Ενδεικτικό κόστος εξετάσεων: 180€

Συνολική διάρκεια εξέτασης (πλην προφορικών): περίπου 236 λεπτά

Τομείς εξέτασης του υποψήφιου: Γραπτή και προφορική εξέταση

 

Τι περιλαμβάνει η εξέταση

 

H εξέταση για το CPE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:

 

•   Έκθεση (Writing) – 90 λεπτά

•   Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) – 40 λεπτά

•   Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)και χρήση της Αγγλικής (Use of English)  – 90 λεπτά

•   Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section) –   16 λεπτά

 

Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, Reading - Use of English και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται έως και αρκετές μέρες πριν ή μετά την εξέταση των άλλων ενοτήτων.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Αγγλικών Proficiency Cambridge (CPE)

 

Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων;

 

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

 

Η GoOn Interactive Learning αποποιείται κάθε ευθύνης άμεσης επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής.

 

Α) Γραπτή εξέταση

Περιλαμβάνει τρεις τομείς εξέτασης: Κατανόηση ακουστικού κειμένου (listening), Κατανόηση γραπτού λόγου – Χρήση της Αγγλικής  και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (writing).

 

1. Κατανόηση ακουστικού κειμένου (listening)

Αποτελείται από 4 μέρη (parts) – συνολικά 30 ερωτήσεις.

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά.
 

Part 1 (6 ερωτήσεις)

Τέσσερις σύντομες ηχογραφήσεις που δεν συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους, διάρκειας περίπου ενός λεπτού η κάθε μία. Οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν είτε μονόλογους  είτε συνομιλίες μεταξύ ομιλητών. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τις ηχογραφήσεις και να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε ηχογράφηση. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές (Α, Β ή C).

 

Part 2 (9 ερωτήσεις)

Μονόλογος διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι ερωτήσεις είναι σειρά από ημιτελείς προτάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να αναγνωρίσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται (μεμονωμένες λέξεις ή ονοματικές φράσεις) ώστε να συμπληρώσουν κάθε κενό.

 

Part 3 (5 ερωτήσεις)

Μία ηχογράφηση που περιλαμβάνει διάλογο μεταξύ ομιλητών διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με τέσσερις επιλογές η κάθε μία.

 

Part 4 (10 ερωτήσεις)

Πέντε σύντομοι μονόλογοι που συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους, διάρκειας περίπου 35 δευτερόλεπτα έκαστος. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε δύο ασκήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Η κάθε άσκηση περιλαμβάνει οκτώ επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τις πέντε ορθές.

 

2. Reading – Use of English

Αποτελείται από 7 μέρη (parts) – συνολικά 53 ερωτήσεις.

Διάρκεια: περίπου 90 λεπτά.

 

Part 1 (8 ερωτήσεις)

(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως λεξιλόγιο)

Ένα σύντομο κείμενο με κενά που ακολουθείται από οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μια λέξη ή φράση από τέσσερις επιλογές και να συμπληρώσουν κάθε κενό.

 

Part 2 (8 ερωτήσεις)

(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως γραμματική)

Ένα προσαρμοσμένο κείμενο cloze με οκτώ κενά. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη μία ορθή λέξη για να συμπληρώσουν κάθε κενό.

 

Part 3 (8 ερωτήσεις)

(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως προσφύματα)

Ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μία λέξη. Δίπλα στο κείμενο παρατίθενται οι ρίζες των λέξεων που λείπουν. Οι υποψήφιοι πρέπει να τις τροποποιήσουν ώστε να σχηματίσουν  τις  λέξεις που λείπουν.

 

Part 4 (6 ερωτήσεις)

(Χρήση της Αγγλικής)

Έξι διακριτές ερωτήσεις  με μία «εισαγωγική» πρόταση η κάθε μία που ακολουθείται από μία λέξη- κλειδί και μία πρόταση-απάντηση με ένα κενό. Χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την πρόταση-απάντηση με 3–8 λέξεις, ώστε να έχει το ίδιο νόημα με την «εισαγωγική» πρόταση.

 

Part 5 (6 ερωτήσεις)

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα εκτεταμένο κείμενο (700-750 λέξεις)  που ακολουθείται από έξι ερωτήσεις κατανόησης κειμένου πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τέσσερις επιλογές.

 

Part 6 (7 ερωτήσεις)

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα κείμενο με κενά τα οποία αντιστοιχούν σε παραγράφους οι οποίες παρατίθενται ανακατωμένες μετά το κείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη σωστή παράγραφο για κάθε κενό.

 

Part 7 (10 ερωτήσεις)

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα εκτεταμένο κείμενο (ή μερικά σύντομα κείμενα) που ακολουθείται από ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης.  Οι υποψήφιοι πρέπει να ταιριάξουν την κάθε ερώτηση με μέρη του κειμένου.

 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)

Αποτελείται από 2 θέματα.

Διάρκεια: 90 λεπτά.

 

Θέμα 1

Οι υποψήφιοι πρέπει να συνοψίσουν σε μία έκθεση τις κύριες ιδέες δύο κειμένων, περίπου 100 λέξεων έκαστο. (240-280 λέξεις)

 

Θέμα 2

Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ ενός από πέντε θεμάτων, το κάθε ένα όχι ανωτέρω των 70 λέξεων. Εάν επιλέξουν ένα από τα θέματα 2-4, οι υποψήφιοι  πρέπει να συντάξουν άρθρο, επιστολή, αναφορά ή κριτική.  Εάν επιλέξουν το θέμα 5, οι υποψήφιοι  πρέπει να συντάξουν άρθρο, έκθεση, επιστολή, αναφορά ή κριτική που βασίζεται σε ένα από τα δύο προεπιλεγμένα βιβλία που έχουν διαβάσει. (280-320 λέξεις)

 

4. Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)

Περιγραφή: Ένα ζεύγος υποψηφίων. 3 συνολικά μέρη εξέτασης (parts).

Διάρκεια: περίπου 16 λεπτά.

 

Part 1

Συζήτηση του εξεταστή με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά (προφορικές ερωτήσεις).
 

Part 2

Διάλογος μεταξύ των δύο υποψηφίων. Δίνονται οδηγίες στους υποψηφίους με γραπτά και προφορικά ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται σε άσκηση λήψης απόφασης (decision-making task).
 

Part 3

Ατομική, εκτεταμένη παραγωγή λόγου από κάθε υποψήφιο που ακολουθείται από συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με την ατομική παραγωγή λόγου. Δίνεται σε κάθε υποψήφιο μια γραπτή ερώτηση που πρέπει να απαντήσει. Ο εξεταστής καθοδηγεί συζήτηση για να εξερευνήσει περαιτέρω τα θέματα της ατομικής παραγωγής λόγου.