IELTS

 

Γιατί να επιλέξετε το IELTS;

 

Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας στον κόσμο. Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται πάνω από 2.2 εκατομμύρια εξετάσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του IELTS μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε, να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε όλον τον κόσμο.

 

Οι εξετάσεις του IELTS είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά στη νέα σας ζωή στο εξωτερικό και, μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, θα αξιολογηθούν όλες οι δεξιότητες σας στην αγγλική γλώσσα: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

 

Κατ’ αποκλειστικό τρόπο, το IELTS εξετάζει τις δεξιότητες συνομιλίας στα Αγγλικά μέσω μιας διαδραστικής εξέτασης παραγωγής προφορικού λόγου πρόσωπο με πρόσωπο με έναν εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο εξεταστή.

 

Πλεονεκτήματα του IELTS

 

 • Το IELTS γίνεται αποδεκτό από περισσότερους από 6000 οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.
 • Είναι αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα.
 • Έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα καθώς δεν περιλαμβάνει ξεχωριστές ασκήσεις γραμματικής αλλά την ενσωματώνει σε υλικό που εξετάζει το χειρισμό της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες.
 • Έχει την πιστοποίηση του British Council, του Cambridge ESOL και του IDP: IELTS Αυστραλίας που το έχουν σχεδιάσει από κοινού για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πανεπιστημίων της Βρετανίας και των άλλων Αγγλόφωνων χωρών.

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της GoOn Interactive Learning στοχεύει στην απόκτηση του IELTS. Οι κύκλοι εκπαιδεύσεων  ξεκινούν σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’όλη την  διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από το προϋπάρχον επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου – καταρτιζομένου και προσδιορίζεται από 40 έως 60 ώρες.

 

Παροχές

 

H GoOn interactive Learning σας παρέχει:

 

 1. Ολιγομελή τμήματα έως 6 ατόμων
 2. Εγγύηση απόκτησης πιστοποιητικού
 3. Ευέλικτα προγράμματα σπουδών (μέρες και ώρες που εσείς επιλέγετε)
 4. Έμπειρους καθηγητές απόφοιτοι ΑΕΙ – Native Speakers
 5. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων 2 μέρες  την εβδομάδα από 2 ή 3 ώρες ενώ εναλλακτικά το πρόγραμμα παρέχεται και  3 μέρες την εβδομάδα από 2 ώρες
 6. Πρωτοποριακή υπηρεσία προσωπικού εκπαιδευτικού συμβούλου

 

Το IELTS και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)

 

Το IELTS είναι επίσης αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) παρέχει τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων γλώσσας, διευκολύνοντας έτσι την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα.

 

Bαθμολογία IELTS

Eπίπεδο ΚΕΠΑ

3.5–4.0

A2

4.5–5.0

B1

5.5–6.5

B2

7.0–7.5

C1

8.0–9.0

C2

 

Τι περιλαμβάνει η εξέταση

 

Υπάρχουν 2 διαφορετικές εκδοχές του IELTS ανάλογα με το λόγο μελλοντικής χρήσης του. Το Academic και το General Training Module.

 

Το IELTS Academic είναι για σπουδαστές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια ή σχολές ανώτερης εκπαίδευσης του εξωτερικού.

 

Το IELTS General Training είναι για σπουδαστές που επιθυμούν να σπουδάσουν σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για να μεταναστεύσουν σε αγγλόφωνες χώρες.

 

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στα παρακάτω 4 μέρη:

 • Listening Comprehension (30’)
 • Reading Comprehension (60’)
 • Writing (2 parts, 60’)
 • Speaking (3 parts, 11-14’)

 

Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν το ίδιο listening και speaking τεστ. Υπάρχουν διαφορετικά Reading και Listening τεστ για το IELTS Academic και General Training.

 

Οι 3 ενότητες (Reading, Listening, Writing) δίνονται την ίδια ημέρα. Η τέταρτη ενότητα δίνεται εντός 7 ημερών σε ημερομηνία προγενέστερη ή μεταγενέστερη της εξέτασης των 3 ενοτήτων.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων IELTS

 

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης αγγλικών είναι περίπου 3 ώρες. Το πτυχίο IELTS διενεργείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (στο Βρετανικό Συμβούλιο) 2 φορές το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κάθε εξεταζόμενος έχει δικαίωμα να εξεταστεί μόνο μία φορά κάθε μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν την ημέρα των εξετάσεων.

 

Τα αποτελέσματα βγαίνουν (2) εβδομάδες μετά τις εξετάσεις. Η διάρκεια του περιορίζεται στα 2 χρόνια.

 

Το κόστος εξέτασης ανέρχεται στα 190€.

 

Α) Γραπτή εξέταση

 

Περιλαμβάνει τρεις τομείς εξέτασης: Κατανόηση ακουστικού κειμένου (listening), Κατανόηση γραπτού λόγου (reading) και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (writing).

 

1. Κατανόηση ακουστικού κειμένου (listening)

 

Αποτελείται από 4 μέρη (parts) – συνολικά 40 ερωτήσεις.

 

Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά ( + 10 λεπτά χρόνος για μεταφορά των απαντήσεων)

 

Βαθμολογία: Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 1 βαθμό (άριστα το 40). Η βαθμολογία μετατρέπεται στην κλίμακα IELTS 1-9.

 

Και τα 4 μέρη του Listening ακούγονται μόνο μία φορά.

 
Part 1

 

Στο πρώτο μέρος οι υποψήφιοι ακούν έναν διάλογο σε καθημερινές κοινωνικές συνθήκες.

 
Part 2

 

Στο δεύτερο μέρος οι υποψήφιοι ακούν έναν μονόλογο σε καθημερινές κοινωνικές συνθήκες.

 
Part 3

 

Στο τρίτο μέρος οι υποψήφιοι ακούν μία συζήτηση μεταξύ το πολύ 4 ατόμων η οποία αφορά κάποιο εκπαιδευτικό θέμα. 

 

Part 4

 

Στο τέταρτο μέρος οι υποψήφιοι ακούν έναν μονόλογο πάνω σε κάποιο ακαδημαϊκό θέμα.

 

2. Reading

 

Στο Academic Reading και στο General Training Reading η  ενότητα του Reading αποτελείται από 2 διαφορετικά  μέρη.

 

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Βαθμολογία: Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 1 βαθμό (άριστα το 40). Η βαθμολογία μετατρέπεται στην κλίμακα IELTS 1-9.

 

Academic Reading:

 

Αποτελείται από 3 μέρη.

 

Το κάθε μέρος περιλαμβάνει ένα μακροσκελές κείμενο. Πρόκειται για αυθεντικά κείμενα από βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά κτλ. Απευθύνονται στο γενικό κοινό και αφορούν ακαδημαϊκά θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Οι τύποι των ασκήσεων ποικίλουν: multiple choice, true or false, αντιστοίχησης κτλ.

 

General Training Reading:

 

Αποτελείται από 3 μέρη.

 

Part 1:

 

Αποτελείται από 2 ή 3 μικρά κείμενα, ένα από τα οποία μπορεί να είναι πολυσύνθετο.  Τα θέματα σχετίζονται με την καθημερινότητα.

 

Part 2:

 

Αποτελείται από 2 μικρά κείμενα τα οποία σχετίζονται με θέματα εργασίας.

 

Part 3:

 

Αποτελείται από 1 μεγαλύτερο και πιο σύνθετο κείμενο το οποίο σχετίζεται με θέματα γενικού ενδιαφέροντος. 

 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου (writing)

 

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Στο Academic Writing και στο General Training η ενότητα του Writing αποτελείται από 2 διαφορετικά  μέρη.

 

Academic Writing:

Task 1 (περίπου 150 λέξεις)

 

Δίνεται ένα γράφημα, πίνακας, διάγραμμα κτλ το οποίο καλείται ο υποψήφιος  να περιγράψει, να παρουσιάσει συνοπτικά ή να εξηγήσει κάποιες πληροφορίες του. Μπορεί να του ζητηθεί να περιγράψει και να εξηγήσει κάποια δεδομένα, τα στάδια μιας διαδικασίας, τον τρόπο με τον οποίο κάτι λειτουργεί ή να περιγράψει ένα αντικείμενο ή συμβάν.

 

Task 2 (περίπου 250 λέξεις)

 

Στο δεύτερο μέρος ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα δοκίμιο ως απάντηση σε ένα πρόβλημα, μια διαφωνία ή σε κάποιου τη γνώμη.

 

General Training Writing:

Part 1:

 

Στον υποψήφιο παρουσιάζεται μια κατάσταση για την οποία καλείται να γράψει ένα γράμμα που θα ζητάει πληροφορίες ή θα εξηγεί μια κατάσταση.

 

Part 2:

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν ένα δοκίμιο σχετικά με ένα πρόβλημα, διαφωνία και άποψη.

 

B) Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)

 

Περιγραφή: Ένας υποψήφιος - ένας εξεταστής. 3 συνολικά μέρη εξέτασης (parts).

 

Διάρκεια: περίπου 11-14 λεπτά

 

Part 1 (4-5 λεπτά)

 

Ο εξεταστής συστήνεται και ζητάει από τον εξεταζόμενο να συστηθεί και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Ο εξεταζόμενος πρέπει να απαντήσει σε γενικές ερωτήσεις.

 

Part 2 (3-4 λεπτά)

 

Ο εξεταστής δίνει στον υποψήφιο μία καρτέλα σχετικά με κάποιοι θέμα για το οποίο καλείται ο υποψήφιος να μιλήσει. Ο υποψήφιος έχει 1 λεπτό να προετοιμαστεί και μπορεί να κρατήσει και σημειώσεις. Για 1-2 λεπτά ο υποψήφιος μιλάει σχετικά με το θέμα της καρτέλας και ο εξεταστής μπορεί να του θέσει μερικά ερωτήματα πάνω σε αυτό το θέμα.

 

Part 3 (4-5 λεπτά)

 

Ο εξεταστής θέτει περισσότερα ερωτήματα σχετικά με το θέμα του part 2 στα οποία καλείται ο υποψήφιος να απαντήσει. Οι ερωτήσεις αυτές δίνουν την ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση.