TOEIC

 

Τι είναι το TOEIC®;

 

Το TOEIC® είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

 

Πλεονεκτήματα του TOEIC:

 

 • Η εξέταση του γίνεται κάθε βδομάδα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα πολύ σύντομα. Μπορεί επίσης κάποιος να επαναλάβει την εξέταση όσο συχνά θέλει.
 • Αναγνωρίζεται διεθνώς για επαγγελματικούς σκοπούς κυρίως αλλά και για εκπαιδευτικούς.
 • Ο διαγωνιζόμενος δεν εξετάζεται στην έκθεση και στα προφορικά αλλά απαντά σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ελέγχουν την κατανόηση κειμένων και λεξιλογίου (Reading) όπως επίσης και την ακουστική κατανόηση (Listening).
 • Διεξάγεται από τον μεγαλύτερο φορέα ανάπτυξης και διοργάνωσης εξετάσεων παγκοσμίως, τον ETS (Educational Testing Service) που το καθιστά έγκυρο και αξιόπιστο πιστοποιητικό παγκοσμίως.

 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της GoOn Interactive Learning στοχεύει στην απόκτηση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού TOEIC καλύπτοντας την προαπαιτούμενη ύλη όπως αυτή περιγράφεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR). Οι κύκλοι εκπαιδεύσεων ξεκινούν σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και ολοκληρώνονται με τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις που διοργανώνονται από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαρκούν από 30 έως 60 ώρες ανάλογα με το προϋπάρχων επίπεδο γνώσεων του εκπαιδευομένου. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αποκτήσετε ακρίβεια και ευχέρεια λόγου ως προς τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν κατά την διαδικασία της εξέτασης και ειδικότερα στην κατανόηση του γραπτού λόγου (reading) και της ακουστικής ικανότητας (listening) καθώς για την έκδοση του αντίστοιχου αναγνωρισμένου πιστοποιητικού του ΑΣΕΠ δεν απαιτείται εξέταση στην παραγωγή προφορικού λόγου (speaking) και παραγωγή γραπτού λόγου (writing). Κατά τους τελευταίους μήνες προετοιμασίας δύναται να μεταβληθούν αυξητικά οι ώρες παρακολούθησης με στόχο την επίλυση ικανού αριθμού Practice tests καθώς και την ανάπτυξη τεχνικών  διασφαλίζοντας  την επιτυχία στις εξετάσεις.

 

Παροχές

 

H GoOn interactive Learning σας παρέχει:

 

 1. Ολιγομελή τμήματα έως 6 ατόμων
 2. Εγγύηση απόκτησης πιστοποιητικού
 3. Ευέλικτα προγράμματα σπουδών (μέρες και ώρες που εσείς επιλέγετε)
 4. Έμπειρους καθηγητές απόφοιτοι ΑΕΙ
 5. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων 2 μέρες  την εβδομάδα από 3 ώρες ή 3 μέρες την εβδομάδα από 2 ώρες
 6. Πρωτοποριακή υπηρεσία προσωπικού εκπαιδευτικού συμβούλου.

 

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το TOEIC®;

 

 1. Για την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 2. Για την επιλογή νέου προσωπικού
 3. Για την επιλογή των ήδη εργαζομένων-υποψηφίων για προαγωγή
 4. Για τον υπολογισμό μισθολογικών αυξήσεων εργαζομένων που συνδέονται με τις γλωσσικές επιδόσεις τους στην Αγγλική
 5. Για την παρακολούθηση της προόδου στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας

 

Που αναγνωρίζεται το TOEIC®;

 

To TOEIC® αναγνωρίζεται σε Δημόσιες Αρχές, Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Πανεπιστήμια στο εξωτερικό, Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί.

 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

 

Το πιστοποιητικό του TOEIC® αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.

 

Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC® στα εξής επίπεδα:

μέτρια γνώση (B1, 405-500), καλή γνώση (B2, 505-780) και πολύ καλή γνώση (C1, 785-900).

 

Επίπεδο Γνώσης

Επίπεδο Γλώσσας

Βαθμός

(Άριστη)

(Proficiency)

(905-990)

Πολύ Καλή

Advanced

785-900

Καλή

Lower

505-780

Μέτρια

Basic

405-500

 

Πόσο κοστίζει το TOEIC®;

 

Για την εξέταση σας στην έδρα της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης στη Θεσσαλονίκη καταβάλλεται το πόσο των 150€.

 

Υπάρχουν διαφορετικά τεστ για κάθε επίπεδο;

 

Όχι. Υπάρχει ένα τεστ για όλους τους υποψήφιους.

 

Τι περιλαμβάνει η εξέταση

 

H εξέταση για το TOEIC αποτελείται από δύο (2) μέρη:

 

•   Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) – 45 λεπτά

•   Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) – 75 λεπτά

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Αγγλικών TOEIC

 

Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων;

 

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

 

Η GoOn Interactive Learning αποποιείται κάθε ευθύνης άμεσης επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής.

 

Α) Γραπτή εξέταση

 

Το TOEIC αποτελείται από 200 ερωτήσεις χωρισμένες σε 2 μέρη και η διάρκεια του τεστ είναι 2 ώρες.

 

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (listening)

 

Η πρώτη ενότητα είναι η κατανόηση προφορικού λόγου από CD (listening comprehension)και η διάρκεια της είναι 45 λεπτά. Αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 10 σχετικές με φωτογραφίες, 30 σχετικές με ερωτήσεις-απαντήσεις, 30 σχετικές με διαλόγους και 30 σχετικές με σύντομες ομιλίες.

 

2.  Κατανόηση γραπτού λόγου (reading)

 

Η δεύτερη ενότητα είναι η κατανόηση γραπτού λόγου (reading comprehension) και διαρκεί 75 λεπτά. Αποτελείται από 100 ερωτήσεις, 40 σχετικές με συμπλήρωση προτάσεων, 12 για συμπλήρωση κειμένων και 48 για κατανόηση κειμένων.

 

Πως βαθμολογείται το TOEIC:

 

Η βαθμολογία στο TOEIC καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία με κλίμακα. Σε κάθε υποψήφιο δίνονται τρεις βαθμοί σε κλίμακα:

 

 • ένας βαθμός για το Ακουστικό μέρος (Listening Section),
 • ένας βαθμός για το μέρος της Κατανόησης Κειμένων (Reading Section)
 • ένας συνολικός βαθμός που αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του Ακουστικού μέρους και του μέρους της Κατανόησης Κειμένων.

 

Ο βαθμός του καθενός από τα δύο μέρη κυμαίνεται από 5 ως 495. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 10 ως 990. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα προκύπτει μόνο από το άθροισμα των βαθμών των σωστών απαντήσεων.