dele

 

Ισπανική Γλώσσα

 

Τα ισπανικά ή καστιλιάνικα είναι μια ιβηρική ρομανική γλώσσα. Είναι η ευρύτερα ομιλούμενη ρομανική γλώσσα και σύμφωνα με ορισμένες πηγές, είναι η δεύτερη γλώσσα στον κόσμο σε αριθμό ομιλητών σαν μητρική γλώσσα. Θεωρείται η δεύτερη πιθανώς σημαντική γλώσσα μετά την αγγλική σε ό,τι αφορά τον δυτικό κόσμο, χάρη στην αυξανόμενη χρήση της στις ΗΠΑ, της σχετικής επιβολής της στην εκπαίδευση, της αυξανόμενης οικονομίας του ισπανόφωνου κόσμου, της επιρροής της στη μουσική βιομηχανία και την παγκόσμια λογοτεχνία.

 

Γιατί να μάθω Ισπανικά;

 

Η Ισπανική γλώσσα κερδίζει καθημερινά έδαφος σε όλους τους τομείς της ζωής των ευρωπαίων, και όχι μόνο, πολιτών. Μετατρέπεται σταθερά σε γλώσσα της παγκόσμιας οικονομίας. Κυριαρχεί, μετά την Αγγλική, και στη ναυτιλία. Αποδεικνύεται μία από τις σημαντικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια επιστημονική βιβλιογραφία, στις διεθνείς επιχειρήσεις, πολιτικές συναντήσεις και είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ισχυρότατων Παγκοσμίων Οργανισμών όπως του Ο.Η.Ε., και της UNESCO. Δεν αποτελεί μόνο τη δεύτερη γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας, αλλά και την τρίτη που χρησιμοποιείται περισσότερο στο διαδίκτυο. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία εντυπωσιακή ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών, των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τόσο το Ινστιτούτο Θερβάντες, η Ισπανική πρεσβεία, καθώς και οι πρεσβείες των λατινογενών χωρών που βρίσκονται στη χώρα μας συνεργάζονται με πολιτιστικούς Ελληνικούς φορείς για την παρουσίαση ποικίλων εκδηλώσεων.

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της GoOn Interactive Learning στοχεύει στην απόκτηση του επιθυμητού επιπέδου όπως αυτό περιγράφεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR). Ο κύκλος μαθημάτων ξεκινάει τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται το Μάιο με τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις,  και είναι συνολικής διάρκειας 120 ωρών. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα αποκτήσετε ακρίβεια και ευχέρεια λόγου καθώς και θα αναπτύξετε τις δεξιότητές σας στην κατανόηση και την χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου. Κατά τους τελευταίους μήνες προετοιμασίας δύναται να μεταβληθούν αυξητικά οι ώρες παρακολούθησης με στόχο την επίλυση ικανού αριθμού τεστ προετοιμασίας καθώς και την ανάπτυξη τεχνικών  διασφαλίζοντας  την επιτυχία στις εξετάσεις.

 

Παροχές

 

 H GoOn interactive Learning σας παρέχει:

 

 1. Ολιγομελή τμήματα έως 6 ατόμων
 2. Εγγύηση απόκτησης πιστοποιητικού
 3. Ευέλικτα προγράμματα σπουδών (μέρες και ώρες που εσείς επιλέγετε)
 4. Έμπειρους καθηγητές απόφοιτοι ΑΕΙ
 5. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων 2 μέρες  την εβδομάδα από 3 ώρες ή 3 μέρες την εβδομάδα από 2 ώρες
 6. Πρωτοποριακή υπηρεσία προσωπικού εκπαιδευτικού συμβούλου

 

Δομή και Περιεχόμενο - Διαχρονική Ισχύς

 

Διπλώματα DELE – Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα

 

Τα Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (DELE) είναι οι μοναδικοί αναγνωρισμένοι διεθνώς επίσημοι τίτλοι που χορηγεί το Instituto Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας. Η κατοχή του μοναδικού διπλώματος με διεθνή αναγνώριση και αόριστη διάρκεια σας δίνει ένα πλεονέκτημα χρήσιμο σε ακαδημαϊκό, επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται από επίσημους ισπανικούς και διεθνούς φορείς.

Τα Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα (DELE) θεωρούνται αποδεικτικά επαρκούς γνώσης των ισπανικών για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση.

 

DELE Α1

 

Το επίπεδο Α1 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο πρώτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί ότι ο μαθητής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

 

Σε τι συνίσταται; Αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες που αφορούν την γενική χρήση της γλώσσας:

 

■ Κατανόηση γραπτού κειμένου (45 λεπτά)

■ Ακουστική κατανόηση (20 λεπτά)

■ Γραπτή έκφραση και διάδραση (25 λεπτά)

■ Προφορική έκφραση και διάδραση (15 λεπτά)

 

DELE A2

 

Το επίπεδο Α2 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο δεύτερο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος έχει την ικανότητα κατανόησης προτάσεων και εκφράσεων της καθημερινής ζωής που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν σε ιδιαίτερα οικείες καταστάσεις (βασικές πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.).

 

Σε τι συνίσταται; Αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες που αφορούν την γενική χρήση της γλώσσας:

 

■ Κατανόηση γραπτού κειμένου (60 λεπτά)

■ Ακουστική κατανόηση (35 λεπτά)

■ Γραπτή έκφραση και διάδραση (50 λεπτά)

■ Προφορική έκφραση και διάδραση (15 λεπτά)

 

DELE Β1 Escolar (διεξάγεται μόνο Μάιο και μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη)

 

Το επίπεδο Β1 Escolar του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο τρίτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο αρχικό επίπεδο αναπτύχθηκε ένα πρόσθετο μοντέλο εξέτασης που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και έφηβους, το οποίο διατήρησε το επίπεδο του πρότυπου μοντέλου εξέτασης, αλλά τα θέματα που πραγματεύεται και οι ασκήσεις του είναι πιο κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 12 και 17 ετών.

 

DELE B1

 

Το επίπεδο Β1 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο τρίτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.

 

Η εξέταση συνίσταται στα παρακάτω:

 

■ Κατανόηση γραπτού κειμένου (40 λεπτά)

■ Γραπτή έκφραση (50 λεπτά)

■ Ακουστική Κατανόηση (30 λεπτά)

■ Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (40 λεπτά)

■ Συνομιλία (10-15 λεπτά)

 

DELE B2

 

Το επίπεδο Β2 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο τέταρτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το δίπλωμα αυτό πιστοποιείτην γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.

 

Η εξέταση συνίσταται στα παρακάτω:

 

■ Κατανόηση γραπτού κειμένου & Γραπτή έκφραση (120 λεπτά)

■ Ακουστική Κατανόηση (30 λεπτά)

■ Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (60 λεπτά)

■ Συνομιλία (10-15 λεπτά)

 

Το Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα DELE Β2 δίνει δικαίωμα πρόσβασης στον ανώτερο κύκλο του πρώτου επιπέδου των ειδικών μαθημάτων που αντιστοιχούν στις Κρατικές Σχολές Γλωσσών.

 

Το Δίπλωμα Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα DELE Β2 ή C2, κατά περίπτωση, απαλλάσσουν τους δικαιούχους, αν είναι υπήκοοι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την υποχρέωση να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δοκιμασία γνώσης της ισπανικής προκειμένου να προσλαμβάνονται σε θέσεις της Γενικής Δημόσιας Διοίκησης ή σε Δημόσιους Οργανισμούς.

 

DELE C1

 

Το επίπεδο C1 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο πέμπτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να κατανοήσει μια ευρεία γκάμα κειμένων μεγάλης έκτασης και σχετικής δυσκολίας καθώς και να αναγνωρίσει έμμεσες έννοιες που πιθανόν περιέχονται σε αυτά. Επιπλέον, ο κάτοχος αυτού του διπλώματος θα πρέπει να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.

 

Συνίσταται στις παρακάτω τέσσερις δοκιμασίες:

 

■ Γραπτή έκφραση και αλληλεπίδραση (80 λεπτά)

■ Ακουστική κατανόηση (60 λεπτά)

■ Κατανόηση κειμένου (80 λεπτά)

■ Προφορική έκφραση και αλληλεπίδραση (20 λεπτά)

 

DELE C2

 

Το επίπεδο C2 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο έκτο και τελευταίο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε κατάσταση απολύτως ικανοποιητικά, επιδεικνύοντας μια αυθόρμητη ικανότητα προσαρμογής με υψηλό βαθμό ακρίβειας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ο χρήστης δείχνει μια ουσιώδη γνώση των λεπτών εννοιών που προσδίδουν άνεση έκφρασης σε όλες τις παρεμβάσεις του.

 

Το διαγώνισμα του DELE C2 αποτελείται από τρεις δοκιμασίες:

 

■ Χρήση της γλώσσας, κατανόηση κειμένου και ακουστική κατανόηση (90 λεπτά)

■ Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση ακουστική και κατανόηση κειμένου, γραπτή έκφραση και επικοινωνία (150 λεπτά)

■ Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση κειμένου και προφορική έκφραση και επικοινωνία (20 λεπτά) (και 30 λεπτά προετοιμασίας)

 

Το DELE C2 απαλλάσσει τους δικαιούχους του από την υποχρέωση να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δοκιμασία γνώσης της ισπανικής δεδομένου ότι έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας και ισοδυναμεί με σπουδές που έγιναν στο εξωτερικό.

 

Επιτυχής συμμετοχή στην εξέταση

 

Ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει σε κάθε ένα από τα μέρη της Εξέτασης ώστε να επιτύχει τον τελικό χαρακτηρισμό APTO. Εάν αποτύχει σε ένα ή περισσότερα μέρη, ανεξάρτητα από το εάν στα υπόλοιπα μέρη έχει επιτύχει, ο τελικός χαρακτηρισμός θα είναι ΝΟ ΑΡΤΟ (ανεπιτυχής). Συνεπώς απαιτείται σε κάθε δοκιμασία ο χαρακτηρισμός ΑΡΤΟ. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του χαρακτηρισμού ΑΡΤΟ που ο υποψήφιος πέτυχε σε μερικές δοκιμασίες σε επόμενες εξεταστικές. Δηλαδή, ο υποψήφιος που απέτυχε σε ένα μέρος του διαγωνίσματος, την επόμενη φορά που θα συμμετάσχει στις εξετάσεις θα πρέπει να δώσει όλα ανεξαιρέτως τα μέρη του διαγωνίσματος. 

 

Τιμές

 

 • DELE A1: 75€ 
 • DELE A1 Escolar: 75€ 
 • DELE A2: 85€ 
 • DELE B1: 110€ 
 • DELE B1 Escolar: 110€ 
 • DELE B2: 125€ 
 • DELE C1: 140€ 
 • DELE C2: 145€ 

 

Πώς αξιολογούνται τα Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (DELE); 

 

Επίπεδα A1 – Α2 – Β1 – Β2 – C1

 

Βαθμολογία

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Κατανόηση γραπτού λόγου

Παραγωγή γραπτού λόγου και αλληλεπίδραση

Κατανόηση προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση

Ανώτατη βαθμολογία

25 βαθμοί

25 βαθμοί

25 βαθμοί

25 βαθμοί

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

30 βαθμοί(60%)

30 βαθμοί (60%)

Ανώτατη βαθμολογία

25 βαθμοί

25 βαθμοί

25 βαθμοί

25 βαθμοί

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

30 βαθμοί(60%)

30 βαθμοί(60%)

 

Επίπεδο C2 

 

Βαθμολογία

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Χρήση της γλώσσας: κατανόηση γραπτού λόγου και ακοθστική κατανόηση

Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και απικοινονία

Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επινοινωνία

Ανώτατη βαθμολογία

33,33 βαθμοί

33,33 βαθμοί

33,33 βαθμοί

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία

20 βαθμοί(60%)

20 βαθμοί(60%)

20 βαθμοί(60%)