Τα Επαγγελματικά περιγράμματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη περιγραφή ενός επαγγέλματος:

 

  1. τίτλος -  ορισμός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας
  2. ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του
  3. ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
  4. ανάλυση του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας σε προδιαγραφές
  5. απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του
  6. προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων
  7. ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αναπτύξει και πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 202 επαγγελματικά περιγράμματα. Για να δείτε τη λίστα και να κατεβάσετε τα Επαγγελματικά Περιγράμματα πατήστε εδώ.