ΦιλοσοφίαΗ φιλοσοφία μας εστιάζει στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο το σύνολο των αναγκών των εκπαιδευόμενών μας.

 

Μέσα από την μαθητοκεντρική μας φιλοσοφία προσεγγίζουμε πολύπλευρα τα αιτήματα των συνεργατών  μας, επεκτείνουμε την γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας χτίζοντας δυνατές σχέσεις συνεργασίας.

 

Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται για τον παραδοσιακό χώρο της εκπαίδευσης, ο οργανισμός  μας υποστηρίζει δυναμικά και υιοθετεί άμεσα τις διεθνείς τάσεις και αναγνωρισμένα πρότυπα εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας το σύνολο των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.

 

Οι Αξίες που διέπουν τη φιλοσοφία μας και απεικονίζουν τη λειτουργία της Διαδραστικής Εκπαιδευτικής είναι:

 

  1. Επαγγελματισμός
  2. Αξιοπιστία
  3. Μαθητοκεντρικότητα
  4. Ευελιξία
  5. Δυναμικότητα
  6. Ομαδικότητα
  7. Πρωτοπορία
  8. Αποτελεσματικότητα

 

Η Διαδραστική Εκπαιδευτική  είναι o πρώτος και μοναδικός ιδιωτικός φορέας πανελλαδικής εμβέλειας στην Κεντρική Μακεδονία  που είναι ήδη ενταγμένος στο  Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης όπως αυτό ορίζεται από τον Ν. 3879/2010 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό μητρώου ΜΗΤ:67.

 

Ταυτόχρονα, ο φορέας μας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει έχει υποβάλει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ΓΝ/ΕΙΣ/649,650,651,652/02/04/2014) στην ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.