Ασφάλεια Ιστότοπου

 

Η συγκεκριμένη ενότητα τροποποιήθηκε στις: 10/03/2014
 

Η Διαδραστική Εκπαιδευτική δεσμεύεται ότι θα προσπαθεί πάντοτε να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβασης, επεξεργασία ή διαγραφή. Τηρούμε αυτή μας τη δέσμευση για ασφάλεια δεδομένων με το να εφαρμόζουμε τα κατάλληλα φυσικά, ηλεκτρονικά, και διαχειριστικά μέτρα προκειμένου να προστατέψουμε και να ασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 

Η περιοχή ασφαλείας του ιστότοπού μας υποστηρίζει τη χρήση του πρωτοκόλλου Transport Layer Security 1.2 (TLS) που αποτελεί βελτίωση του πρωτοκόλλου Secure Socket Layer (SSL) και κρυπτογραφεί όλη την επικοινωνία μεταξύ του τελικού χρήστη και του διακομιστή μας με τεχνικές κρυπτογράφησης 256bit, εξασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων στο διαδίκτυο. Κάθε φορά που δίνετε ευαίσθητες πληροφορίες μετατρέπονται αυτομάτως σε κώδικες πριν να αποσταλούν με ασφάλεια στη Διαδραστική Εκπαιδευτική μέσω του διαδικτύου.
 

Οι διαδικτυακοί διακομιστές μας (web servers) προστατεύονται πίσω από τα λεγόμενα "firewalls" και τα συστήματά μας παρακολουθούνται ώστε να αποτρέπονται οι μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις σε αυτά. Κάθε προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα και στους διακομιστές της εταιρείας καθώς και οποιαδήποτε κακόβουλη επίθεση με στόχο την εκμετάλλευση πιθανών κενών ασφαλείας ή εντοπισμό τέτοιων με στόχο την παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα ή τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία καταγράφεται και η Διαδραστική Εκπαιδευτική επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
 

Ενδεικτικά οι επιθέσεις denial-of-service, url hijacking, cross site scripting, sql injection και χωρίς να περιορίζεται η λίστα σε αυτές αποτελούν προσπάθεια κακόβουλης επίθεσης και απαγορεύονται ρητά από τους Όρους Χρήσης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί προσωρινά ή και οριστικά υπάρχοντες λογαριασμούς χρηστών της εφόσον καταγραφούν επιθέσεις μέσω αυτών.
 

Έχουν ληφθεί όλα τα πρακτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι δε θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για μεγαλύτερο διάστημα απ’ όσο χρειάζεται και ότι η Διαδραστική Εκπαιδευτική θα συμμορφώνεται με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την τήρηση προσωπικών δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου μας.