Εκπαιδευτικές Λύσεις

Γλώσσες

  • English
  • Ελληνικά

Η Διαδραστική Εκπαιδευτική GoOn είναι μια Εταιρεία Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών με ταχεία ανάπτυξη και εξέλιξη, η οποία αντλεί την επιστημονική και επιχειρηματική της τεκμηρίωση από την πολυσυλλεκτικότητα που διακατέχει τη φιλοσοφία αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της.

 

Ξεπερνά την έννοια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού, εφόσον οι υπηρεσίες που παρέχει είναι απόλυτα εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευομένων της ή των  εταιρειών στις οποίες  απευθύνεται και συνεργάζεται.

 

Παράλληλα η εκπαιδευτική της προσέγγιση είναι εναρμονισμένη με τις προϋποθέσεις που τίθενται από έγκυρους διεθνείς οργανισμούς για την απόκτηση αντίστοιχης Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

 

Παρακάτω έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές λύσεις που παρέχουμε σε ιδιώτες και σε εκπαιδευτικούς παρόχους, καθώς και τις λύσεις on demand

 

ή

 

επιλέξετε τον τρόπο εκπαίδευσης που προτιμάτε

 

Μάθημα στην τάξη

Μάθημα εξ’ αποστάσεως

guided learning distant learning