Εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση

Γλώσσες

  • English
  • Ελληνικά

 

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance Education) βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ολοένα και περισσότεροι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων την υιοθετούν σε μια προσπάθεια να προσφέρουν εκπαίδευση σε ένα ευρύτερο κοινό από αυτό που είναι  δυνατόν να παρακολουθήσει  εκπαιδευτικές δραστηριότητες με  τις συμβατικές  εκπαιδευτικές μεθόδους (  εκπαίδευση σε αίθουσες  διδασκαλίας και  εργαστήρια ).   Οι συνεχώς  αυξανόμενες ανάγκες της  σύγχρονης πραγματικότητας για  απόκτηση νέων  ,  γενικών  και ειδικών γνώσεων και  δεξιοτήτων και η  αδυναμία των συμβατικών  μορφών εκπαίδευσης να  καλύψουν τις  ανάγκες της  σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής  πραγματικότητας  ,  έχουν  οδηγήσει  στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων  εκπαίδευσης όπως είναι  η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Lionarakis, 2003, Moore and Kearsley, 1996)

 

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι λοιπόν ο ιδανικός τρόπος εκπαίδευσης για όσους-ες  επιθυμούν την εκπαίδευση από την άνεση του σπιτιού τους ή του χώρου εργασίας τους ή οποιουδήποτε άλλου χώρου που απλά έχει πρόσβαση στο ιντερνέτ.

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης διακρίνονται βάση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε ασύγχρονης, σύγχρονης  ή συνδυαστικής μορφής.

 

Κάντε κλικ στους παρακάτω υπερσυνδέσμους για να ενημερωθείτε σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σας παρέχει ο φορέας μας.  

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης ανά γνωστικό αντικείμενο

 

Αγγλική Γλωσσομάθεια :

 

Bulats Self-Study A

Ιδανικό για υποψήφιους καταρτιζόμενους που έχουν ένα επίπεδο Β1 στα αγγλικά και έχουν μια σχετική οικειότητα στην χρήση των υπολογιστών. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε επίπεδο Lower (B2) η Advanced (C1). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Για να δείτε το επίπεδο σας κάντε τώρα το δωρεάν placement test εδώ..

 

 

Bulats Self-Study B

Ιδανικό για υποψήφιους καταρτιζόμενους που έχουν πιστοποιημένο το επίπεδο Β2 στα αγγλικά και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση του Self-Study English A. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε επίπεδο  Advanced (C1) η Proficiency (C2). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Για να δείτε το επίπεδο σας κάντε τώρα το δωρεάν placement test εδώ..

 

 

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας :

 

Basic Concepts IT

Ιδανικό για υποψήφιους καταρτιζόμενους που επιθυμούν να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης των Βασικών Εννοιών Πληροφορικής ανεξαρτήτου φορέα πιστοποίησης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα συνδυαστικής τηλεκατάρτισης (σύγχρονη & ασύγχρονη) ανά γνωστικό αντικείμενο

 

Αγγλική Γλωσσομάθεια :

 

Bulats Self-Study Plus A

Ιδανικό για υποψήφιους καταρτιζόμενους που έχουν ένα επίπεδο Β1 στα αγγλικά και έχουν μια σχετική οικειότητα στην χρήση των υπολογιστών. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε επίπεδο Lower (B2) η Advanced (C1) αλλά θέλουν και την υποστήριξη από έναν εισηγητή απόφοιτο ΑΕΙ αγγλικής φιλολογίας για την επίλυση αποριών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Για να δείτε το επίπεδο σας κάντε τώρα το δωρεάν placement test εδώ..

 

 

Bulats Self-Study Plus B

Ιδανικό για υποψήφιους καταρτιζόμενους που έχουν πιστοποιημένο το επίπεδο Β2 στα αγγλικά και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση του Self-Study English A  ή του Self-Study English  Plus A. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε επίπεδο  Advanced (C1) η Proficiency (C2) αλλά θέλουν και την υποστήριξη από έναν εισηγητή απόφοιτο ΑΕΙ αγγλικής φιλολογίας για την επίλυση αποριών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Για να δείτε το επίπεδο σας κάντε τώρα το δωρεάν placement test εδώ..

 

 

Bulats Blended Learning Course A

Ιδανικό για υποψήφιους καταρτιζόμενους που έχουν ένα επίπεδο Β1 στα αγγλικά και έχουν μια σχετική οικειότητα στην χρήση των υπολογιστών. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε επίπεδο Lower (B2) η Advanced (C1) αλλά θέλουν την σιγουριά της κατευθυνόμενης εκπαίδευσης με προγραμματισμένα μαθήματα σε εβδομαδιαία βάση με εισηγητή απόφοιτο ΑΕΙ αγγλικής φιλολογίας μέσω σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης LIVE. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Για να δείτε το επίπεδο σας κάντε τάρα το δωρεάν placement test εδώ..

 

 

Bulats Blended Learning Course B

Ιδανικό για υποψήφιους καταρτιζόμενους που έχουν πιστοποιημένο το επίπεδο Β2 στα αγγλικά και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση του Bulats Blended Learning Course A. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε επίπεδο  Advanced (C1) η Proficiency (C2)  αλλά θέλουν την σιγουριά της κατευθυνόμενης εκπαίδευσης με προγραμματισμένα μαθήματα σε εβδομαδιαία βάση με εισηγητή απόφοιτο ΑΕΙ αγγλικής φιλολογίας μέσω σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης LIVE. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Για να δείτε το επίπεδο σας κάντε τώρα το δωρεάν placement test εδώ..