Κατευθυνόμενη Εκπαίδευση

Γλώσσες

  • English
  • Ελληνικά

Ο ιδανικός τρόπος για όσους επιθυμούν το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης.

 

Τα μαθήματα διενεργούνται σε πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές όπου αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες (διαδραστικοί πίνακες Η/Υ κα) ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα σε συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Ο συγκεκριμένος τρόπος εκπαίδευσης απευθύνεται σε όσους έχουν ως εκπαιδευτικό στόχο την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2-C2 εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 5 ή 8 μηνών.

 

Mπορείτε να συμμετάσχετε στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατευθυνόμενης μάθησης αναζητώντας το πλησιέστερο σε εσάς Authorized Training Center GoOn κάνοντας απλά κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Αναζήτηση στον χάρτη

 

Σημαντική σημείωση: Οι ενάρξεις των τμημάτων γίνονται σε προκαθορισμένο χρόνο από τα Authorized Training Center GoOn και ο φορέας μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την ημερομηνία έναρξης ή την οικονομική συμφωνία του μαθητή με τον εκπαιδευτικό κέντρο. Αντίθετα, φροντίζουμε καθημερινά μέσω ανάπτυξης αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα κατευθυνόμενης εκπαίδευσης ανά γνωστικό αντικείμενο

 

Αγγλική Γλωσσομάθεια :

 

Bulats Motivate Learning Course

Ιδανικό για υποψήφιους καταρτιζόμενους που έχουν ένα επίπεδο Β1 στα αγγλικά και έχουν μια σχετική οικειότητα στην χρήση των υπολογιστών και επιθυμούν να παρακολουθήσουν παραδοσιακά μαθήματα σε τάξη. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση σε επίπεδο Lower (B2) ή Advanced (C1) ή Proficiency (C2). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Για να δείτε το επίπεδο σας κάντε τώρα το δωρεάν placement test εδώ..