Learning Management System

 

pic2Τα συστήματα LMS επιτρέπουν την αυτοματοποίηση της διαδικασίας μάθησης και εκπαίδευσης και υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, όπως καταχώρηση στοιχείων μαθητευομένων, διαχείριση εκπαιδευτικών πόρων, καθώς και η εμφάνιση και η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας. Τα LMS αποτελούν μία πλατφόρμα λογισμικού που διεκπεραιώνει τη διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

 

Mέσω του LMS:

Πραγματοποιείται η διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων και γενικότερα του εκπαιδευτικού υλικού, όπως για παράδειγμα η δημιουργία μαθημάτων μέσω εργαλείων της πλατφόρμας (authoring tools), η εισαγωγή έτοιμων μαθημάτων, η τροποποίηση, ο εμπλουτισμός και η διαγραφή τους.

 

• Αυτοματοποιείται η εγγραφή χρηστών και ελέγχεται η πρόσβασή τους στα μαθήματα.

 

• Παρακολουθούνται οι ενέργειες των χρηστών από τη στιγμή που εισέρχονται στην πλατφόρμα μέχρι τη στιγμή εξόδου τους από το σύστημα (ιστορικό). Τα δεδομένα παρακολούθησης είναι διαθέσιμα σε διαχειριστές της πλατφόρμας και σε εκπαιδευτές των μαθημάτων. Η παρακολούθηση αυτή μεταξύ των άλλων αφορά: Εγγραφή σε μαθήματα, συμμετοχή στα μαθήματα (ειδικότερα καταγράφεται το ποσοστό κάλυψης της ύλης του μαθήματος), αποτελέσματα και βαθμοί διαγωνισμών αξιολόγησης, συμμετοχή με αποστολή δημοσιεύσεων σε ομάδες συζήτησης, συμμετοχή σε ζωντανές συνομιλίες και διαλόγους μεταξύ χρηστών.

 

 

Στα συστήματα LMS, συγκαταλέγονται και τα Επιχειρηματικά συστήματα διαχείρισης μάθησης (Enterprise Learning Management Systems - ELMS). Τα συστήματα αυτά παρέχουν στους διαχειριστές ένα προηγμένο περιβάλλον οργάνωσης και διανομής του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο υποστηρίζει πολλές και διαφορετικές μορφές πληροφοριακού περιεχομένου.

 

Τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος LMS είναι τα εξής:

 

• Αποθήκη Μαθησιακών Αντικειμένων: Αποτελεί μία κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύεται και διαχειρίζεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Τα ανεξάρτητα αντικείμενα μάθησης διανέμονται στους χρήστες ξεχωριστά ή σε ενότητες με πολλά μαθησιακά αντικείμενα, ανάλογα με τη χρήση. Τα πλεονεκτήματα της βάσης αυτής είναι ότι το αποτέλεσμα του διδακτικού περιεχομένου μπορεί να παραδοθεί μέσω Διαδικτύου, ή εκτυπωμένο υλικό. Επίσης το κάθε αντικείμενο μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί και να μεταβληθεί άμεσα όσες φορές είναι αναγκαίο. Η διάθεση του "αλλαγμένου" εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σε πραγματικό χρόνο προς τους μαθητές - πελάτες της επιχείρησης. Τέλος διασφαλίζεται η ακεραιότητα του περιεχομένου, καθώς διατηρείται ανεξάρτητα από την πλατφόρμα υλοποίησης.

 

• Αυτόματη Εφαρμογή Συγγραφής: Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των επαναχρησιμοποιήσιμων μαθησιακών αντικειμένων που ανακτώνται από την βάση δεδομένων (αποθήκη). Η εφαρμογή αυτοματοποιεί τη διαδικασία συγγραφής - δημιουργίας νέου εκπαιδευτικού υλικού, προσφέροντας δείγματα ερωτήσεων και αξιολογήσεων καθώς και δυνατότητες δημιουργίας ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού,  εφαρμόζοντας βασικές αρχές διδακτικής. Με τη χρήση των δειγμάτων, οι συγγραφείς αναπτύσσουν νέα μαθήματα χρησιμοποιώντας παλαιά αντικείμενα, δημιουργώντας νέα ή συνδυάζοντας και τα δύο. Επίσης, τα εργαλεία αυτά μπορούν να μετατρέψουν υπάρχουσες βιβλιοθήκες περιεχομένου, προσθέτοντας διάφορα μέσα και χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες διεπαφές και διδακτικές μεθοδολογίες.

 

• Διεπαφή χρήστη - υπολογιστή: Για να γίνει επιλογή των μαθησιακών αντικειμένων που θα δίδεται στους μαθητευόμενους, λαμβάνεται υπόψη το προφίλ του εκπαιδευόμενου και το αποτέλεσμα σχετικού σχετικών αξιολογήσεων. Αυτό το κομμάτι προσφέρει, επίσης, παρακολούθηση του χρήστη, συνδέσμους σε σχετικές πηγές πληροφοριών και υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους ανάδρασης από τον εκπαιδευόμενο. Η διδακτική μέθοδος επομένως αποκτά διαδραστικό χαρακτήρα μεταξύ μαθητευόμενου και υπολογιστή, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται με ευκολονόητο, και πολλές φορές διασκεδαστικό τρόπο στον μαθητή. Το περιβάλλον διαχείρισης από τη μεριά του μαθητή είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και κατανοητό σε ευρεία γκάμα χρηστών. Ο εκπαιδευτής αποκτά το ρόλο του συντονιστή, όπου κάνοντας χρήσης της πλατφόρμας εκπαίδευσης παραδίδει το μάθημα σε αντίστοιχη μορφή που θα το διδαχθεί και ο μαθητής από το σύστημα.

 

Συμπερασματικά λοιπόν τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος LMS (Learning Management Systems) είναι τα παρακάτω:

 

Υποστηρίζουν εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και διαχειριστές να συνεργάζονται σε μια ηλεκτρονική τάξη (e-class).

Επιτρέπουν τη δημιουργία και την παροχή online εκπαιδευτικού περιεχομένου (educational content) διαδραστικού κυρίως περιοχομένων χωρίς να απαιτείται εμπειρία προγραμματισμού σελίδων Web. Η δημιουργία πραγματοποιείται απο τους εκπαιδευτές ενώ η παροχή και η συντήρηση της πλατφόρμας εκμάθησης απο τους διαχειριστές.

Δημιουργούν κόμβο παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου όμοιου με αυτού που παραδίδεται εντός μια τάξης σε έντυπη μορφή.

Επιτρέπουν την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Τάξης και την τήρηση αρχείων.

Παρέχουν στους σπουδαστές ευκαιρίες συνεισφοράς στο μάθημα και συνεργασίας με ασύγχρονα και σύγχρονα εργαλεία εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Σπουδαστές και εκπαιδευτές έχουν συνεχή πρόσβαση στο περιεχόμενο των μαθημάτων.

 

Επικοινωνήστε άμεσα με τον φορέα μας προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις λύσεις LMS που σας παρέχουμε on demand.