Διαχειριστικό Σύστημα

 

pic1Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της μάθησης, διαμορφώνοντας μια νέα εκπαιδευτική πρακτική που θέτει ως προτεραιότητα την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλει στη δημιουργία ενός συστήματος παροχής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο διασυνδέει άμεσα τους εκπαιδευόμενους μεταξύ τους, με το εκπαιδευτικό υλικό και τον εκπαιδευτή. Επιπλέον , παρέχονται δυνατότητες συνεργασίας και σύγχρονης / ασύγχρονης  αλληλεπίδρασης , οι οποίες προωθούν την ανθρώπινη επικοινωνία και την εξατομικευμένη υποστήριξη των εκπαιδευμένων κατά τη διάρκεια της μελέτης τους, θέτοντας τον μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητοκεντρικό – συνεργατικό μοντέλο).

 

Στην Διαδραστική Εκπαιδευτική χρησιμοποιώντας κορυφαίες πλατφόρμες και τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού (open source) σε συνδυασμό με την χρήση ποικίλων προγραμματιστικών εργαλείων (programming tools) σχεδιάσαμε , αναπτύξαμε και διαθέτουμε το ολοκληρωμένο εκείνο πληροφοριακό- εκπαιδευτικό – διαχειριστικό σύστημα του εκπαιδευτικού οργανισμού του αύριο.

 

10 λόγοι για να μας επιλέξετε:

 

  1. Σχεδιασμένο για εύκολη χρήση.
  2. Χρησιμοποιεί ένα σταθερό, ασφαλή , επεκτάσιμο και εύκολα συντηρήσιμο μοντέλο MVC (model-view-control).
  3. Χτισμένο ως web-based πλατφόρμα σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 3-tier.
  4. Εφαρμόζει πρόσβαση βάσει ρόλου και επιμέρους δικαιώματα ανά ενέργεια ή σελίδα.
  5. Επικοινωνεί με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, όπως με το LMS (learning management system) και με το CRM (customer relationship management).
  6. Υποστηρίζει τα σύγχρονα πρότυπα web προγραμματισμού.
  7. Όλη η πλατφόρμα λειτουργεί υποχρεωτικά με το πρωτόκολλο HTTPS υποστηρίζοντας συνδέσεις TLS 1.2 (transport layer security) 256bit κρυπτογράφησης.
  8. Υποστηρίζονται database stored session, secure cookies, csrf tokens, IP base access, salted passwords, user roles and tcp/udp packet filtering.
  9. Κάθε ρόλος (Διαχειριστής, Εκπαιδευτικό Κέντρο, Εισηγητής, Μαθητής) συνδέεται με προσωπικό λογαριασμό και έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο μυστικός κωδικός του χρήστη αποτελείται κατά το ελάχιστο από έξι χαρακτήρες.
  10. Όλες οι ενέργειες των χρηστών καταγράφονται σε αρχεία συμβάντων.

 

 

Το διαχειριστικό σύστημα  του φορέα μας επιτρέπει:

 

τη διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων

τη διαχείριση χρηστών (μαθητών και εισηγητών) από πλευράς εκπαιδευτικού κέντρου.

την ανάθεση μαθητών και εισηγητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

την παρακολούθηση της επίδοσης του μαθητή

την υποβολή αίτησης διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης

τη διαχείριση των αιτήσεων για εξετάσεις

τη διαχείριση παραγγελιοληψίας Credits

την ανάλυση συμπεριφοράς του χρήστη μέσα από τις ενέργειες του στην εκπαιδευτική πλατφόρμα

τη διασύνδεση με το CRM της εταιρείας

τη διασύνδεση με το LMS της εταιρείας

 

Επικοινωνήστε άμεσα με τον φορέα μας προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις λύσεις που σας παρέχουμε on demand.