Ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών προϊόντων Νέων Τεχνολογιών

Μαθήματα για το MS Word 2007
Κατηγορία:
Νέες Τεχνολογίες
Γνωστικό επίπεδο:
Βασικές Δεξιότητες (ΑΣΕΠ)
Tιμή:
25,00 €
Μαθήματα για το MS Excel 2007
Κατηγορία:
Νέες Τεχνολογίες
Γνωστικό επίπεδο:
Βασικές Δεξιότητες (ΑΣΕΠ)
Tιμή:
25,00 €
Μαθήματα για το MS PowerPoint 2007
Κατηγορία:
Νέες Τεχνολογίες
Γνωστικό επίπεδο:
Βασικές Δεξιότητες (ΑΣΕΠ)
Tιμή:
25,00 €
Μαθήματα για MS Access 2007
Κατηγορία:
Νέες Τεχνολογίες
Γνωστικό επίπεδο:
Βασικές Δεξιότητες (ΑΣΕΠ)
Tιμή:
25,00 €
Μαθήματα για τα MS Windows 7
Κατηγορία:
Νέες Τεχνολογίες
Γνωστικό επίπεδο:
Βασικές Δεξιότητες (ΑΣΕΠ)
Tιμή:
25,00 €
Μαθήματα για τις Υπηρεσίες Διαδικτύου
Κατηγορία:
Νέες Τεχνολογίες
Γνωστικό επίπεδο:
Βασικές Δεξιότητες (ΑΣΕΠ)
Tιμή:
25,00 €
Μαθήματα για τις Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Κατηγορία:
Νέες Τεχνολογίες
Γνωστικό επίπεδο:
Βασικές Δεξιότητες
Tιμή:
25,00 €
office 2007 acta ccu
Κατηγορία:
Νέες Τεχνολογίες
Γνωστικό επίπεδο:
Βασικές Δεξιότητες (ΑΣΕΠ)
Tιμή:
120,00 €